Hvordan kan du lede andre

hvis du - ikke også - leder dig selv, og dit eget liv ansvarligt?

Livsledelse
- at mestre livets paradokser

LIVSLEDELSE er en bog til ledere, der ønsker at blive bedre til at leve det liv, de drømmer om. Ledere har nemlig en indbygget risiko for at komme til at fokusere på arbejdsopgaven – at lede andre – i så høj grad, at de glemmer at lede og leve deres eget liv. 

Livet er fyldt med op- og nedture, kærlighed og kriser, fællesskaber og ensomhed. Paradokser er heraf et vilkår. Med livsledelse tager man løbende ansvar og ejerskab for sit eget liv og mødet med paradokserne og deres modsatrettede krav.

Livsledelse handler om ikke at blive handlingslammet i mødet med paradokserne. Om at leve og ikke bare overleve. Om at lade sig rive med af livet og samtidig sætte en retning. Og om at være forpligtet på andre og stadig varetage sine egne behov.

LIVSLEDELSE giver dig inspiration til at komme i gang med at tage vare på livet. Med udgangspunkt i teori, eksempler og talrige øvelser viser den dig, hvordan du bevarer energien og i trygt samarbejde med andre finder dine ønsker og drømme frem igen.

Hvad er livsledelse?​

Livsledelse har været på ledelsescenen på folkemødet i 2022 og 2023. Lyt med i videoen her, når Mette kort fortæller om hvad livsledelse er. 

“Livsledelse er en opfordring til ledere, om at de skal blive bedre til at lede deres eget liv. Ledere skal kunne tage vare på andre, men de skal også kunne tage vare på sig selv.

Det handler også om at turde rette blikket ud i verden, og ind imod sig selv, og rent faktisk få noget overskud til at blive en bedre leder.”

Livsledelse i praksis

Livsledelse er en måde at tage ansvarligt vare på sig selv. 

Det vil sige, at man løbende tager stilling til sit liv, hvad bedre kan beskrives som  ”at tage livet på sig”. Du bliver den, der handler i dit eget liv, i stedet for kun at reagere på det, der sker omkring dig.

Livsledelse er en måde at tænke og forholde dig på, der indebærer, at du løbende tager ansvar for og ejerskab over dit eget liv. 

Livet er en dynamisk størrelse, som vi må tage ledelse på. Det gør vi blandt andet ved at balancere i paradokserne imellem at tage styring på vores liv og tage tingene, som de kommer.

Hvordan kan jeg komme i gang?

Mange mennesker har henvendt sig med ønske om at få ”styr på tingene”. Gerne med et ”værktøj”, der kan hjælpe dem til at få livet på rette kurs igen. Det er et helt forståeligt ønske, særligt når livet bider én i haserne. Bag denne søgen ligger typisk en antagelse om, at livet er et problem, der skal løses med et særligt værktøj.

Men et liv kan hverken fikses eller styres – det skal leves og ledes. Livet vil fra begyndelse til ende være fyldt med spændinger, konflikter, dynamikker og kriser, som vi skal tage hånd om. Livsledelse handler om, at have overskuddet til at håndtere det opdukkende og aktivt at kunne navigere i de paradokser der rejser sig i livet. På denne vis kan livet vedblive at være en dynamisk, energisk og playfull størrelse, hvor du kan være aktør.

Livsledelse – en rejse fra nytårskur til bestseller

For tre et halvt år siden stillede vi spørgsmålet “Hvad er livsledelse?” til vores årlige nytårskur. Det var her, vi for alvor stiftede bekendtskab med ...
Læs mere

En leder skal (også) huske at tage vare på sit eget liv

På den korte bane kan vi godt overleve, med alle der der tegn på at vi bare hænger i med neglerødderne. Men der vil ikke ...
Læs mere

Komplekst og paradoksalt: At være leder kommer ikke med en manual

Livsledelse er en måde at forholde sig til livet på. Det er en tænkning, som kommer på baggrund af paradoksledelse og en forståelse af, at ...
Læs mere