Livsledelse i praksis

livsledelse er ikke kun for ledere

Tag hånd om de ting der er vigtige i dit liv

Livsledelse er for alle der ønsker aktivt at forholde sig til sit liv og få skabt det liv de drømmer om. Selve bogens eksempler er hentet hos ledere, men beskriver almene problemstillinger og livstemaer, der er relevante for alle, som ønsker at tage ansvar for deres eget liv i tide.

Livsledelse har dog en særlig relevans for ledere. Det skyldes, at der blandt ledere er en tendens til at fokusere på opgaven (at lede andre) i så høj en grad, at de glemmer at tage sig af sig selv undervejs. Netop derfor bør særligt ledere bevidst bedrive livsledelse. Ledergerningen indbefatter ansvar og magt på en måde, der let kan blive altoverskyggende og hindre ledere i at leve deres liv med lyst og glæde. For hvordan er man til stede i sit privatliv, når der står en række medarbejdere, hvis job afhænger af ens beslutning her og nu? Hvordan kan man så tillade sig at holde fri og have det sjovt?

”Jeg ønsker ikke at leve længere”

Ordene kom fra manden, der sad over for mig. Han var en succesfuld leder i en stor dansk virksomhed, han var midt i 40’erne og havde hustru og børn. Hans øjne var sorte, og hans blik udtryksløst, mens han talte. Egentlig var han kommet til mig for at få ledersparring. Hans problem viste sig imidlertid hurtigt at være af mere eksistentiel karakter. Livet var ved at glide ham af hænde, og han udstrålede en længsel efter at give op. Han overvejede at tage livet af sig. I det øjeblik ændrede kontrakten for vores samtale sig. Den handlede nu om, at han måtte have hjælp til at tage livet på, sig frem for af sig.

Det er nu to år siden, at situationen udspillede sig i min konsultation. I dag har manden fået livslysten tilbage, og han tager vare på sig selv. Han er én af de klienter, jeg tænker på, når jeg argumenterer for, at vi skal lære at bedrive livsledelse: at vi skal forholde os til vores liv i tide, så vi ikke kommer derud, hvor livet bliver for slidsomt. Og at vi løbende skal forholde os til det liv, vi lever, og hvad det byder os. For kun på den måde kan vi ansvarligt tage vare på livet, mens vi lever det.

Når livet føles som ubagt leverpostej

”Jeg har ikke haft sex i ti år.” Sådan lød ordene pludselig fra en mandlig leder under en af vores tilbagevendende ledersparringer, som her tog en uventet drejning. Han følte, at livet var ved at løbe fra ham og beskrev sin tilværelse som ”ubagt leverpostej”. Egentlig havde han det liv, han ønskede sig, med en kone og tre børn, et godt job og et dejligt hjem. Men gnisten var væk. Det gjaldt ikke blot sexlysten, men også lysten til livet. Han var klar over, at situationen ikke var holdbar. Men han var ude af stand til at se, hvor han skulle tage fat. Han følte sig handlingslammet.

Lederen oplevede, at han stod uden for sit eget liv. Ude af stand til at træde aktivt ind i det og ændre på det. Han havde glemt at tage stilling til sit liv og sin energi. Han er et eksempel på, hvordan livet kan tage en drejning og køre os rundt i manegen, hvis ikke vi løbende forholder os til det.

Livsledelse - at mestre livets paradokser

LIVSLEDELSE er en bog til ledere, der ønsker at blive bedre til at leve det liv, de drømmer om. Ledere har nemlig en indbygget risiko for at komme til at fokusere på arbejdsopgaven – at lede andre – i så høj grad, at de glemmer at lede og leve deres eget liv. 

Livet er fyldt med op- og nedture, kærlighed og kriser, fælles- skaber og ensomhed. Paradokser er heraf et vilkår. Med livsledelse tager man løbende ansvar og ejerskab for sit eget liv og mødet med paradokserne og deres modsatrettede krav.

Læs her første kapitel fra bogen Livsledelse – at mestre livets paradokser,
af Erhvervspsykolog Mette Thingstrup.

Hvad betyder livsledelse?

Livsledelse handler om ikke at blive handlingslammet i mødet med paradokserne. Om at leve og ikke bare overleve. Om at lade sig rive med af livet og samtidig sætte en retning. Og om at være forpligtet på andre og stadig varetage sine egne behov.

Temaer i Livsledelse

Livsledelse tager udgangspunkt i arbejdet med 5 konkrete områder i dit liv; mod, relationer, energi, tid og playfulness.

MOD:

Det kræver mod at navigere i livets paradokser og her arbejde mod ’sikker- nok’ handlegrund.

Mod er ikke en entydig størrelse, men derimod en individuel størrelse. At arbejde med dit mod kræver at du kan læne dig ind i ubehaget og usikkerheden.

RELATIONER:

Vi har brug for hinanden – og det i langt højere grad end vi har indrettet vores samfund efter og erkendt med hinanden. Relationer er afgørende for, at vi trives og oplever at leve meningsfulde liv, derfor er det en vigtig del af livsledelse. Paradokset er her at tage vare på andre OG at kunne tage vare på sig selv.

ENERGI – RELATIONEN TIL DIG SELV:

Den anden side af paradokset er at kunne tage vare på sig selv. Dertil skal du kende til hvad der giver dig energi, hvilke relationer og aktiviteter du oplever tilhør og samhørighed omkring, samt hvordan du selv kan være aktør på at skabe et liv der stemmer overens med det der er vigtigt for dig at være for andre.

TID:

Måden vi forvalter vores tid på, er afgørende for, hvordan vi lever og oplever livet.

Styr på tiden får vi ikke  – men! Vi kan vælge, hvordan vi forholder os til tiden og varetager den. Tiden er endnu et vigtigt tema at tage livsledelse på.  

PLAYFULNESS:

Playfulness kan på dansk bedst beskrives som en skabende lethed. Det er sådan livet gerne skal føles og det kan livsledelse bidrage til at du oplever mere af.

Playfulness er til stede, når vi føler os forbundet til det, vi laver, og til verden og menneskene omkring os.

Vil du arbejde med din livsledelse?

Vil du arbejde med din egen livsledelse eller blive inspireret til hvordan det kan se ud? Så kom med på forløbet ‘livsledelse’ hvor du bliver ført igennem bogens temaer og undervejs får sparring og støtte til at tage livtag – alene og sammen med andre. Det sker i et forløb med individuelle sparringer og workshops. I vil være en lille intim gruppe der følger hinanden undervejs.