Mette Thingstrup

Hvorfor livsledelse?

Bogen og begrebet livledelse er skabt ud fra et ønske om, at skabe bedre ledelse. Det alvorlige og playfull kan godt gå hånd i hånd. Ønsket er, at pege på at det kan være mere playfull at være leder, og at der er brug for det. For overskud og god ledelse går også hånd i hånd.

Livsledelse handler derfor om at tage ansvar for sit liv og lede sit eget liv.

Jeg kalder det at bedrive livsledelse. Livsledelse er eksistentielt og foregår kontinuerligt. Det er en måde at være til stede i livet på, hvor man bevidst forholder sig til det, livet byder på, og tager hånd om det undervejs. I stedet for at kæmpe imod det, der sker i livet. Undgå dele af livet eller bare følge med strømmen af andres krav og behov.

Livet er fyldt med paradokser (modsatrettede krav) som kan bringe enhver i knæ og give oplevelsen af, at det er umuligt at navigere i. Det kan nogle gange få mennesker til at blive passive og tænke at ’uanset hvad jeg gør, er det alligevel forkert’ og derfor blive handlingslammede af de mange paradokser. ”

Ved at slå et slag for livsledelse ønsker Mette at gøre det tydeligt hvordan livet i sin grundsubstans netop beror på et væld af paradokser, som vi må lære at se som en del af livet. Livet er en dynamisk, kompleks og paradoksal størrelse og det vil det altid vil være. Fyldt med op og nedture, kriser og udfordringer. Men det er også fantastisk. Fuld af muligheder. Eventyr. Kærlighed og kraft. Det har vi bare en tendens til at slippe grebet om, når toget buldrer afsted.

Det handler derfor om at bedrive livsledelse, i stedet for at opleve livslidelse.

Med livsledelse lærer du at spotte de modsatrettede krav der er tilstede i dit liv her og nu, og tage ledelse på det. Også selvom det kan virke overvældende eller helt umuligt. Jo mere du lære at bedrive livsledelse og mestre livets paradokser, desto lettere vil du have ved at leve et mere playfuldt liv – med alt hvad livet nu indebærer.

Livet og dets mange paradokser kan ikke fikses én gang for alle, men derimod kan den tænkning du får med livsledelse bidrage til, at du kan leve et mere playfuldt liv med alt hvad dit liv indeholder.

Bagved livsledelse som teori og begreb ligger et ønske om at bidrage til at vi bliver bedre til at leve vores liv i stedet for blot at overleve.

Lad os sammen lukke mere playfullness ind og skabe bedre ledelse.  

Livet er dit. Led det”

Kærligst

Mette Thingstrup

Hvem står bag?

Mette Thingstrup er erhvervspsykolog (cand.psych.aut) og forfatter til bogen Livsledelse – at mestre livets paradokser (2022).

Mette har siden 2011 arbejdet med paradoksledelse i samarbejde med Lotte Lüscher, som er forsker og forfatter til en række bøger om paradoksledelse. Med afsæt i denne erfaring og viden indenfor paradokstænkningen viderefører Mette denne teori over til det eksistentielle og menneskelige aspekt. Derfor er bogen ikke forbeholdt ledere, men kan derimod læses af alle, der ønsker at blive inspireret til hvordan de kan tage styring på deres eget liv i mødet med modsatrettede krav og behov – og leve fremfor at overleve.

Mettes speciale er indenfor det erhvervspsykologiske felt, hvor hun har arbejdet siden 2008.

Mettes primære arbejde består af, at være betroet ledelsesrådgiver og bidrage til at skabe bedre ledelse af organisationer og at lederen selv.

Mette arbejder ud fra Dansk Psykolog Forenings regler om etik og er underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt.

Desuden har Mette været daglig leder på Zanzibar Højskolen, og er nu medstifter og leder af Zanzibar Sommerhøjskole. Mette er uddannet yogalærer. Derfor har hun en helhedsorienteret tilgang til at krop og psyke hænger sammen.

For yderligere information om mine kompetencer og profil – se linkedin