Hvad siger lederne?

Foredrag: Bæredygtigt Arbejdsliv – landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Heidi Kallesøe Møller, arrangør af årsmødet:

”Landsforeningen for Ungdomsskoleledere havde Bæredygtig Ledelse på dagsordenen på vores årsmøde 2023, hvor Mette gav os et godt indspark.
Det var et fedt oplæg, og vi fik virkelig mange positive tilkendegivelser bagefter. Det var meget jordnært og uhøjtideligt, og det var der mange, der satte virkelig meget pris på. Og dagen efter kunne jeg genkende en del lunchlines, så dine pointer er gået ind.”

Personaledag på Miljøpunkt Amager

Dorte Grastrup, Centerleder:

”Miljøpunkt Amager kan klart anbefale at bruge Mette Thingstrup til en personaledag med fokus på (mental) trivsel. Mette har skrevet bogen Livsledelse – at mestre livets paradokser og med udgangspunkt i den fik vi et inspirerende oplæg og en række relevante øvelser, som har givet os et fælles sprog i teamet. Og Vippebrætsmodellen er nu integreret i vores MUS.”

Boggave og workshop til LB-forsikring

I julegave fik alle ledere i LB-forsikring bogen om ’livsledelse – at mestre livets paradokser’ sammen med en hilsen fra deres direktør. Gaven blev fulgt op af to workshops omkring livsledelse for alle ledere i organisationen, så livsledelse blev en organisatorisk indsats og noget at alle ledere gjorde sammen for derefter at få det til at leve i organisationen.  

Ledelses-udviklingsforløb med afsæt i paradoksledelse og livsledelse, Mellemfolkeligt Samvirke

Hvordan skaber vi god ledelse og høj trivsel hos lederne samtidig?

God ledelse og høj trivsel går oftest hånd i hånd. Ligeledes gør paradoksledelse og livsledelse. Enhver organisation og ledelsesteam har brug for at være samstemte om, hvad god ledelse er og hvordan vi kan bedrive det sammen som ledelsesteam og i fællesskab. Det kræver en fælles forståelse af hvad god ledelse er og hvordan vi tager ledelse på os selv og andre samtidig. Ethvert ledelsesudviklingsforløb tager afsæt i den opgave organisationen skal lykkes med og skræddersyes herefter omkring teori, øvelser og aktionslæringsgrupper som samlet styrker organisationen, ledelsesfællesskabet og den enkelte leder.

Hvordan det at drive livsledelse påvirker dit liv i praksis

Testemonials fra livsledelse